Kazik-rekrutacja

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy informuje, że po ogłoszeniu ostatecznej listy uczniów przyjętych, pozostała następująca liczba wolnych miejsc w klasach pierwszych na rok szkolny 2015/2016:

• klasa z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, fizyki, informatyki – 2 miejsca;
• klasa z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, biologii, chemii – 3 miejsca;
• klasa z rozszerzonym programem nauczania z język polskiego, języka obcego, historii – 9 miejsc.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie podań do 17 lipca 2015 r. (piątek).
Wyniki rekrutacji uzupełniającej zostaną ogłoszone 20 lipca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 12.00.

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy informuje, że po ogłoszeniu wstępnej listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia, pozostała następująca liczba wolnych miejsc w klasach pierwszych na rok szkolny 2015/2016:
• klasa z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, fizyki, informatyki – 2 miejsca;
• klasa z rozszerzonym programem nauczania z języka polskiego, języka obcego, historii – 2 miejsca.

Terminy ogłoszenia list przyjętych do liceum:

- lista wstępna – 3 lipca 2015 r.,

- lista ostateczna – 7 lipca 2015 r. godz. 13.00

Termin złożenia przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej:

od 3 lipca 2014 r. do 7 lipca 2014 r. godz. 12.00.

Kandydaci umieszczeni na liście wstępnej składają w wyznaczonym terminie komplet dokumentów (w koszulce plastikowej):

· deklaracja wyboru,

· oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,

· oryginał zaświadczenia z testu gimnazjalnego,

· 2 zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem),

· kartę zdrowia (za wyjątkiem absolwentów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy).