Dnia 12 czerwca 2018 r. odbyła się XIX Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych. Ponad 250 uczniów i ich opiekunów z 51 szkół wszystkich typów z całej Polski spotkało się w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie by zaprezentować wyniki swojej pracy przy realizacji projektów edukacyjnych.

Z naszej szkoły do stolicy udali się: Julia Kaźmierczak, Izabela Waliszewska, Dominika Żmudzińska i Michalina Błaszczyk – wszystkie uczennice z klasy II c. Opiekunem grupy był mgr Andrzej Doliński.

W czasie spotkania mieliśmy okazję przedstawić ekspertom założenia i realizację naszego projektu, którego główny temat brzmiał: „Historia Żydów zapomnianych mieszkańców Łęczycy”. Głównym celem naszych działań było zaproponowanie projektu tablicy upamiętniającej miejsce w którym stała synagoga. Pomysł nasz spotkał się z dużym zainteresowaniem ekspertów Centrum Edukacji Obywatelskiej, a także innych uczestników spotkania.

Poza tym uczestniczyliśmy w ciekawych warsztatach dających wiele inspirujących pomysłów.

Społeczność I Liceum  Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy  wzięła udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytanie „Jak nie czytam, jak czytam”, która odbyła się w dniu 8 czerwca 2018 roku o godzinie 10.00. Przygotowania rozpoczęły się od plakatu informacyjnego na szkolnym korytarzu i od przygotowania okolicznościowych balonów, zachęcających do czytania, które rozdawane były przechodniom. Dwie klasy przygotowały też okolicznościowe plakaty. Tym razem czytaliśmy wspólnie, chociaż w grupach klasowych. Miejscem akcji był teren zielony przed budynkiem szkoły. Uczniowie i nauczyciele przygotowali wybrane przez siebie tytuły do wspólnego czytania. Piękna pogoda spowodowała, że szukaliśmy cienia, a w czytaniu nie przeszkadzał nam nawet remont ulicy M. Konopnickiej. Zapraszamy do wspólnego czytania za rok!

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań, nagród, dyplomów i wyróżnień dla wszystkich uczniów, którzy podczas dziesięciu miesięcy nauki wykazywali się systematycznością, aktywnością i udziałem w różnych konkursach i zawodach sportowych. Jak co roku na uroczystej gali zakończenia roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy nie zabrakło słów pochwał i podziękowań zarówno ze strony Dyrektora I LO Pani Joanny Wdowiak, która pogratulowała osiągniętych sukcesów wszystkim wyróżnionym uczniom, jak też życzeń i podziękowań ze strony przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Podczas uroczystości głos zabrali również: Pani Iwona Granosik – Przewodnicząca Rady Rodziców i Pan Edward Banasik – Kierownik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Łęczycy. Najważniejszym punktem uroczystości było wręczanie nagród i dyplomów wyróżniającym się uczniom. Najpierw zostali nagrodzeni uczniowie, którzy osiągnęli średnią dydaktyczną z przedmiotów nauczania powyżej 4,75 – wśród nich był Hubert Kalaczyński uczeń klasy Ia, który uzyskał najwyższą średnia dydaktyczną w szkole 5,25 i został wytypowany do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Potem byli nagradzani uczniowie wyróżniający się zaangażowaniem w prace na rzecz szkoły, środowiska, reprezentowali I LO w licznych konkursach i zawodach sportowych, aktywnie uczestniczyli w promocji szkoły w środowisku lokalnym. Specjalną nagrodę od Rady Rodziców otrzymali: Hubert Kalaczyński – za wysokie wyniki w nauce, Magdalena Raj, Julia Szczygieł i Grzegorz Wieczorkowski – za osiągnięcia sportowe. Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy Ib przedstawili krótką scenkę „Wakacje na Ibizie”, która z przymrużeniem oka opowiadała o wakacyjnych przygodach współczesnej młodzieży.

Pamięci Żydów - zapomnianych mieszkańców Łęczycy.

Nasz projekt dotyczył historii społeczności żydowskiej w Łęczycy. Chcieliśmy przypomnieć o ludziach, którzy stanowili około jednej trzeciej mieszkańców naszego miasta, a którzy zostali niemal całkowicie zapomnieni. W Łęczycy nie ma śladów ani po cmentarzu żydowskim ani po pochodzącej z XVIII wieku synagodze, spalonej przez niemieckich nazistów w 1940. Dlatego też postanowiliśmy zaprojektować tablicę upamiętniającą miejsce, w którym stała synagoga (obecnie skwer na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Alei Jana Pawła II). Zwróciliśmy się z prośbą o wsparcie naszego projektu do Muzeum Żydów Polskich "Polin", Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi i Archiwum Miejskiego w Łęczycy.

W trakcie realizacji projektu, dzięki pomocy wymienionych wyżej instytucji, udało nam się zebrać dużo interesujących materiałów ikonograficznych i tekstów źródłowych dotyczących samej synagogi oraz historii Żydów łęczyckich. Nagraliśmy też rozmowy z mieszkańcami Łęczycy, które pokazują poziom wiedzy o wielokulturowej historii naszego miasta. Materiały te wykorzystaliśmy podczas prezentacji z udziałem zaproszonych gości i społeczności szkolnej, która odbyła się 6 czerwca 2018 roku w sali gimnastycznej naszej szkoły

Podczas realizacji projektu udało nam się zaangażować nie tylko grupę uczniów z klasy II c, ale też różne instytucje i mieszkańców miasta. Nasza inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem, co podkreśla jej szczególny edukacyjny charakter. Podjęte przez nas działania pokazały nam, że wiedza o wielokulturowej historii naszego miasta jest istotnym, choć często nieobecnym elementem lokalnej tożsamości. Uważamy, że świadomość nawet trudnej historii jest ważnym elementem kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w całej jego różnorodności. Chcieliśmy zachęcić ludzi w naszym wieku do angażowania się w życie lokalnych społeczności i wrażliwość na losy ludzi, którzy stanowią lub stanowili jej część.

Poza tym uważamy, że w roku 75-tej rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim i 50-tej rocznicy wydarzeń Marca '68, ważnym było przywrócenie pamięci o ludziach pochodzenia żydowskiego, którzy do II wojny światowej stanowili istotną część społeczności naszego miasta. Naszym zdaniem podjęte przez nas działania sprzyjają walce z ksenofobią i stereotypami na temat innych kultur i narodów.

Historia Żydów łęczyckich

 

Podkategorie