Pozytywny wpływ muzyki na nastrój i psychikę człowieka udowodniono już dawno temu. Kwarantanna sprzyja rozwijaniu talentów, wielu ludzi uprzyjemnia sobie czas śpiewając, grając oraz nagrywając muzyczne klipy. Okazją do zaprezentowania umiejętności wokalnych szerszemu gronu był konkurs na „Pozytywną piosenkę” organizowany przez Łęczycki Dom Kultury. Uczennica klasy Ia Dominika Nowakowska przy współpracy z nauczycielem muzyki Marcinem Toberem nagrała utwór „Jeszcze się spotkamy” i zajęła drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej. Gratulujemy! Jest moc! Nawet w domu.

Efekty możecie zobaczyć tutaj:

Link do utworu

dn

W związku z decyzją Pana Premiera Mateusza Morawieckiego o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach zajęcia wyrównawcze i rozwijające kompetencje kluczowe zostają zawieszone w I Liceum Ogólnokształcącym od dnia 12.03.2020 do 25.03.2020 r. O przywróceniu zajęć uczniowie zostaną powiadomieni poprzez dziennik elektroniczny I LO.

Zakończyliśmy tegoroczną edycję akcji Góra Grosza, która odbywała się od 1 grudnia 2019r.

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki akcji. W sumie nasi licealiści zebrali 127zł 29gr., tj. 6215 sztuk groszy, w tym 3610 sztuk z nominałem 1gr, 1302 sztuki z nominałem 2gr, oraz 1303 sztuki z nominałem 5gr.

Pragniemy wyróżnić klasę Ie, która zebrała w sumie 1824 szt. groszy na kwotę 46,74zł oraz klasę IIIa – 2748 szt. groszy na kwotę 43,68zł. Na wyróżnienie zasługują również indywidualnie 2 uczennice – Patrycja Wasiak oraz Karolina Bednarek - za ich osobiste zaangażowanie w akcję. Serdecznie dziękujemy wszystkim klasom, które wzięły udział w akcji Góra Grosza, a w szczególności IIIa (2748szt), Ie (1824szt), Ia (763szt), IIb (475szt) oraz IIIb (405szt). Wasze zaangażowanie jest godne pochwały.

Pragniemy również podsumować wyniki naszej drugiej tegorocznej akcji charytatywnej – udziału w 28. Finale WOŚP. Nasi wolontariusze (26 uczniów „Kazika”, w tym 12 uczniów z identyfikatorami WOŚP) zebrali kwotę 5884,96zł. BRAWO! Dodatkowo 11 uczniów naszego liceum z wielkim zaangażowaniem pracowało w miejskim sztabie WOŚP w Łęczycy. Dziękujemy również opiekunom SU – p. Odważny, p. Mroczkowskiej, p. Gabryelskiemu za niezawodną opiekę w trakcie akcji. Wszystkim zaangażowanym WIELKIE DZIĘKI. Jesteście Wielcy duchem i sercem.

wosp1

W dniu 28 lutego 2020r. odbyła się I Wojewódzka Konferencja Samorządów Uczniowskich w Łodzi. Nasze Liceum reprezentowali członkowie zarządu SU – Marta Górniak oraz Witold Borkowski, którzy wraz z opiekunem SU panią Małgorzatą Odważny, uczestniczyli w wydarzeniu odbywającym się pod patronatem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Konferencję uświetniły przemówienia Gości Honorowych: Wicewojewody Łódzkiego Krzysztofa Ciecióry oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty Grzegorza Wierzchowskiego, jak również prelekcja na temat „Zarządzanie projektami w zespole młodzieżowym”. Kolejnym istotnym punktem programu były prezentacje działań
i planów Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz Rady Dzieci i Młodzieży RP przy MEN. Swoimi doświadczeniami podzielili się z nami wiceprzewodniczący w/w organizacji – Piotr Wasilewski oraz Piotr Nowak.

Najbardziej atrakcyjnym i czasochłonnym elementem konferencji okazała się część warsztatowa, polegająca na pracy w grupach z podziałem na uczniów
i nauczycieli /opiekunów SU. Celem tych warsztatów była wymiana dobrych praktyk
i analiza stanu obecnego funkcjonowania samorządów uczniowskich w Polsce oraz tworzenie rekomendacji w tym zakresie. Konferencję zakończono prezentacją efektów prac poszczególnych grup, co okazało się prawdziwym wyzwaniem i ciekawym doświadczeniem.

Województwo Łódzkie jako pierwsze otworzyło cykl 16 konferencji zaplanowanych w całej Polsce. Z niecierpliwością czekamy na rezultaty naszych prac oraz prac innych województw.

konferencja1

konferencja2

konferencja3

Podkategorie