26 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00 uczniowie klas trzecich odebrali świadectwa ukończenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy. Absolwenci rocznika 2000 pożegnali się z nauczycielami, młodszymi koleżankami i kolegami. Pani Dyrektor Joanna Wdowiak wraz z nauczycielami wręczyła absolwentom świadectwa z wyróżnieniem, nagrody i dyplomy  za osiągnięcia uczniów w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych oraz za pracę na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Uczniowie otrzymali również nagrody za pracę w Samorządzie Uczniowskim oraz za działalność społeczną w ramach wolontariatu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele rodziców absolwentów, którym dyrekcja i rada pedagogiczna podziękowała  za zaangażowanie w realizację zadań wychowawczych i opiekuńczych I LO.

Absolwentom życzymy bardzo dobrych i dobrych wyników na egzaminie maturalnym oraz przyjęcia na wymarzone uczelnie.

POWODZENIA!

zakonczenie 19

Z dumą informujemy, że uczennica klasy III c Naszego Liceum, Ewelina Biniewicz, zakwalifikowała się do finału XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, podczas którego wywalczyła tytuł Finalisty. Zakończone sukcesem zmagania w kolejnych etapach Olimpiady – szkolnym, okręgowym, centralnym, są świadectwem rozległej wiedzy polonistycznej Eweliny. Wiedza i umiejętności wymagane od uczestników zawodów III stopnia wykraczają poza podstawę programową szkoły średniej. Ewelina musiała wykazać się znajomością biografii pisarzy i utworów literackich, kontekstów historycznoliterackich, wiedzą językoznawczą oraz umiejętnością dokonania analizy i interpretacji utworów poetyckich i prozatorskich. Tytuł Finalisty Olimpiady zwalnia uczennicę
z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz gwarantuje wynik 100% na świadectwie dojrzałości. Do Olimpiady uczennicę przygotowała p. Jolanta Śmiechowicz.

Screenshot 20190407 130400

Pod koniec marca troje uczniów z naszej szkoły – Kinga Wasiak, Hubert Kalaczyński i Bartosz Najman, pod opieką pana Andrzeja Dolińskiego – wzięło udział w szkoleniu w ramach programu Młodzi Głosują+. Na dwudniowym szkoleniu w Warszawie mieliśmy okazję dowiedzieć się, jak prawidłowo przeprowadzić symulację wyborów do Parlamentu Europejskiego w szkole, na czym polega organizacja kampanii profrekwencyjnej, a także nauczyliśmy się efektywnie pracować w grupie. Jedną z zabaw integrujących uczestników były „Bobry, nory i powódź”, które niejednego z uczestników szkolenia wprowadziły w doskonały nastrój. Nie wnikajmy jednak w szczegóły i powróćmy do istoty szkolenia. Dzięki zdobytemu doświadczeniu w maju będziemy mieli możliwość przeprowadzenia w szkole symulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego i już teraz zachęcamy uczniów do udziału w głosowaniu. Warto także wspomnieć, że do wzięcia udziału w szkoleniu, nasza szkoła została wybrana jako jedna ze 100 szkół w całej Polsce.

szkolenie

Z okazji Światowego Dnia Poezji w bibliotece I LO im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy odbyły się zajęcia biblioterapeutyczne pod hasłem „Zabawy z wierszem”. Zainteresowani uczniowie podczas przerw mogli tworzyć wiersze w różnej formie i na dowolny temat. Można było zapisać własne utwory, wykleić rymowankę z przygotowanych tekstów prasowych, a nawet połączyć obie formy. Były też wiersze z luką, tzn. teksty znanych autorów do uzupełnienia w dowolny sposób. Najciekawsze prace indywidualne i grupowe, które powstały podczas spotkania, zaprezentowano
w formie gazetki. Gratulujemy pomysłowości i dziękujemy za udział.

1

 2

3

4

Podkategorie