Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

21 września uczestniczyliśmy w prelekcji, tematem której były dzieje harcerstwa w Łęczycy. Spotkanie zorganizowało Towarzystwo Naukowe Płockie Oddział w Łęczycy oraz Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Łęczycy. Byliśmy świadkami wspomnień o tradycjach harcerskich  druha Bolesława Majewskiego z Komendy Chorągwi w Łodzi, który przedstawił losy Harcerstwa Polskiego po 1945 roku, w szczególności dzieje łęczyckich struktur ZHP. O „Początkach Ruchu Skautowego i Harcerstwa w Łęczycy" opowiedziała Pani Wicestarosta Krystyna Pawlak, zaś być Honorowy Obywatel Miasta Łęczyca - Pan Wiktoryn Grąbczewski - podzielił się wspomnieniami o swoich harcerskich losach w z czasów wojennych. To była inspirująca lekcja historii…

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„NIE MA ŚMIECI – SĄ SUROWCE”

W tym roku, tradycyjnie już, przystąpiliśmy do akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2017”. Działania rozpoczęły się od akcji informacyjnej pod hasłem „Posprzątajmy razem – nie ma śmieci są surowce”. Fundacja Nasza Ziemia, organizator akcji, zwraca uwagę, że w rzeczach, często nazywanych niepotrzebnymi, drzemie wartościowy surowiec, który może być przetwarzany kilkukrotnie,
a nawet bez końca (tak jest w przypadku aluminiowej puszki). Aby zwrócić uwagę na ten problem, wykorzystaliśmy plakaty tegorocznej akcji. Pojawiły się też gazetki informujące o selektywnej zbiórce odpadów. Przypomnieliśmy też o zbiórce zużytych baterii, która trwa w naszej szkole cały rok.


W dniu 15 września uczniowie klas pierwszych i drugich pod opieką nauczycieli  sprzątali wyznaczony teren w Łęczycy. Zapraszamy na krótki fotoreportaż.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 logo WFOŚiGW

 

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła wzięła udział w konkursie pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2016/2017”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach projektu młodzież z naszego Liceum brała udział w wycieczkach oraz warsztatach terenowych, zostały również przeprowadzone warsztaty stacjonarne jak również doposażona została pracownia ekologiczno – przyrodnicza.

I Liceum Ogólnokształcącemu im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy na realizację projektu pod nazwą: „Bioróżnorodność polskiej flory i fauny – program edukacji ekologicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy” przyznano dotację w wysokości 18.342,00 zł. Dzięki dobrze wyposażonej pracowni i udziale w wycieczkach, warsztatach stacjonarnych i terenowych młodzież w ciekawy sposób poszerzyła wiadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Link do strony konkursu.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 22 maja 2017 r. w ramach realizacji  projektu edukacyjnego „Bioróżnorodność polskiej flory i fauny” uczniowie klas biologicznych I LO uczestniczyli w warsztatach ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Łodzi. Zajęcia odbywały się w Lesie Łagiewnickim i polegały na badaniu różnorodności roślin w wybranych fragmentach lasu. Młodzież wykonywała zdjęcia fitosocjologiczne, określając przy pomocy kluczy i przewodników różnorodność florystyczną w danym fragmencie lasu. Uczniowie mieli okazję w terenie poznać roślinność charakterystyczną dla łęgu, grądu i dąbrowy.

Podkategorie