Projekt jest realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu nr PLD 11.01.02-IZ.00-10-001/18 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej 11 Edukacja, Kwalifikacje Umiejętności 11.1 Wysoka jakość edukacji; na mocy umowy o dofinansowanie nr RPLD.11.01.02-10-0142/18-00.

Beneficjentem (Partnerem wiodącym) jest Powiat Łęczycki, Plac T. Kościuszki 1,99-100 Łęczyca.

Partnerem Realizatora Projektu jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa siedzibą w Warszawie (ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa).Biuro projektu znajduje się w Zespole Szkół im Jadwigi Grodzkiej. Aleja Jana Pawła II 1, 99-100 Łęczyca; oddział biura w I LO im. Kazimierza Wielkiego ul. Marii Konopnickiej 13, 99-100 Łęczyca

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2019 r. do 28.02.2021 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego oraz wkładu własnego Beneficjenta, stanowiącego środki publiczne, na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, z siedzibą w Łodzi, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Wartość dofinansowania:872 454,17 PLN

Projekt ma na celu :

Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 232 uczniów (145K i 87M) oraz kompetencji zawodowych 1 nauczycielki II LO w Łęczycy w okresie 01.03.2019-28.02.2021 poprzez wsparcie wpisujące się w cel szczegółowy RPO: doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych w sprzęt TIK i inne pomoce dydaktyczne, realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęcia kompetencji informatycznych i językowych, zajęcia pozalekcyjne z kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych, indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz realizację studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej

W ramach projektu podjęte zostaną następujące zadania:

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW – ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZE I LO

1.Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z klas I-III .

A.MATEMATYKA I LO

 1. Zajęcia z wyrównawcze z matematyki dla 6 grup z kl(I-III) 30 g dla grupy w roku szkolnym;

B.JĘZYK ANGIELSKI I LO

1.Zajęcia z wyrównawcze z języka angielskiego 6 grup ( z kl I –III) 30 g w roku szkolnym;

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE DLA UCZNIÓW I LO – KOŁA

A.ZAJĘCIA Z KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH I LO

1.Zajęcia dla uczniów z klas I - III - 4 grupy, 3 moduły po 20 godzin - łącznie 60 godzin dla grupy,    

B.ZAJĘCIA Z KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH I LO

       1.Zajęcia dla uczniów z klas I-III - 5 grup x 120 godzin dla grupy.

C.KOŁA ROZWOJU ZAINTERESOWAŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH I LO

1.Zajęcia dla uczniów z klas I-III - 2 grupy x 30 godzin dla grupy.

D.ZAJĘCIA Z EKSPERYMENTÓW FIZYCZNO – CHEMICZNYCH I LO  

1.Zajęcia dla uczniów z klas I-III - 2 grupy x 30 godzin dla grupy.

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNYCH DLA UCZNIÓW I LO

1.Warsztaty umiejętności uniwersalnych dla 70 uczniów I LO

II LO

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW – ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZE II LO

1.Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z klas I-III .Łącznie we wszystkich zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych weźmie udział 76 uczniów (47 dziewcząt). W grupie 8 osób

A.MATEMATYKA II LO

 1. Zajęcia z wyrównawcze z matematyki dla 6 grup z kl (I-III) 30 g dla grupy w roku szkolnym;

B.JĘZYK ANGIELSKI II LO

     1.Zajęcia z wyrównawcze z języka angielskiego 6 grup ( z kl I –III) 30 g w roku szkolnym;

 1. BIOLOGIA II LO

     1.Zajęcia z wyrównawcze z biologii 4 grupy ( 2 grupy z klasy I , po jednej z klas II –III) 30 g dla grupy w roku szkolnym;

 1. CHEMIA II LO

     1.Zajęcia z wyrównawcze z chemii 4 grupy ( 2 grupy z klasy I , po jednej z klas II –III) 30 g w roku szkolnym;

    

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE DLA UCZNIÓW II LO – KOŁA

 1. ZAJĘCIA Z KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH II LO

1.Zajęcia dla uczniów z klas I - III - 4 grupy, 3 moduły po 20 godzin - łącznie 60 godzin dla grupy,      

 1. ZAJĘCIA Z KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH II LO

1.Zajęcia dla uczniów z klas I-III - 5 grup x 120 godzin dla grupy.

 1. KOŁA ROZWOJU ZAINTERESOWAŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH II LO

1.Zajęcia dla uczniów z klas I-III - 2 grupy x 30 godzin dla grupy.

 1. ZAJĘCIA Z EKSPERYMENTÓW FIZYCZNO – CHEMICZNYCH II LO

1.Zajęcia dla uczniów z klas I-III - 2 grupy x 30 godzin dla grupy.

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNYCH DLA UCZNIÓW II LO

1.Warsztaty umiejętności uniwersalnych dla 50 uczniów II LO w tym 28 kobiet, zajęcia w grupach 10 osobowych x 20 godzin dla grupy. Łącznie 5 grup

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE DLA UCZNIÓW II LO

4 uczniów x 2 godziny x 30 tygodni x 2 lata= 480 godzin w projekcie

1 uczeń x 2 godziny x 30 tygodni x 1 rok =60 godzin w projekcie

PODNOSZENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI

Studia podyplomowe z terapii pedagogicznej (350 godzin) – 1 nauczycielka II LO

DOKUMENTY DO POBRANIA

Deklaracja
Kwestionariusz zgłoszeniowy
Oświadczenie
Regulamin
Zgoda na wizerunek

logotypyue

24 maja 2019 r. w naszej szkole odbyła się symulacja wyborów do Parlamentu Europejskiego. Akcja odbyła się w ramach programu Młodzi Głosują i miała ona na celu zachęcenie młodych osób do głosowania, pokazania "z czym to się je" i że to wcale nie jest takie trudne. W projekcie wzięło udział 8 uczniów z klasy II a, pod opieką p. Andrzeja Dolińskiego.

A tak prezentują się wyniki głosowania w Kaziku:

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 150

Liczba głosów oddanych: 99 (w tym 0 nieważnych)

 1. KWW Wiosna Roberta Biedronia - 41 głosów (41,4%)
 2. KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy - 30 głosów (30,3%)
 3. KW Prawo i Sprawiedliwość - 13 głosów (13,13%)
 4. KWW Kukiz'15 - 7 głosów (7,07%)
 5. KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD N. Zieloni - 6 głosów (6,06%)
 6. KKW Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS - 2 głosy (2,02%)

Frekwencja wyniosła 66%.

Serdecznie dziękujemy za każdy oddany głos!

w1

w2

Pod takim hasłem w naszej szkole odbyła się IV edycja akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Wzięło w niej udział 101 uczniów klas I –II. W tym roku, w dniu 7 czerwca 2019 r. o godzinie 10.00, czytaliśmy  na świeżym powietrzu. Akcję urozmaicił Konkurs „Lektury znane czy nieznane”. Odczytano fragmenty znanych tekstów literackich, a zadaniem uczestników było jak najszybsze odgadnięcie tytułu i autora. Udało się rozpoznać wszystkie tytuły. Były pamiątkowe dyplomy dla uczestników konkursu oraz uczniów i nauczycieli zaangażowanych w przygotowanie akcji. Do zobaczenia za rok…

100

200

 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy informuje, że w okresie od 11.06.2019 r.
do 14.06.2019 r., ze względu na falę upałów,

SKRACA CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

zachowując tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych.

SEKRETARIATY BĘDĄ CZYNNE W GODZ. 7.00 – 13.30.

 

Czas trwania lekcji w okresie 12-14.06.2019r.:

 

1 godz.     8.00 – 8.35

2 godz.     8.40 – 9.15

3 godz.     9.20 – 9.55

4 godz.   10.05 – 10.40

5 godz.   10.45 – 11.20

6 godz.   11.25 – 12.00

7 godz.   12.05 – 12.40

8 godz.   12.45 – 13.20

Podkategorie