rekrutacja2021

rekrutacja2021

rekrutacja2021

W kwietniu nasza szkoła podjęła kolejne działania związane z ogólnopolskim projektem „Baczyński”. Zadaniem uczestników było przygotowanie recytacji wiersza poety i powstańca - Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:

I miejsce Magdalena Brygier z klasy 1b i Jakub Kawecki z klasy 2b

II miejsce Weronika Woźniak z klasy 1c i Aleksandra Strzelecka z klasy 2d

III miejsce Wiktoria Walczak z klasy 1b i Dobrochna Dobrzyńska z klasy 2e

Serdecznie gratulujemy!!!

30 kwietnia 2021 roku kolejny rocznik Maturzystów I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczyca zakończył swoją trzyletnią edukację. Dla tegorocznych Maturzystów było to wyjątkowe pożegnanie ze szkołą. Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się niemal w kameralnej atmosferze spotkania Uczniów klas trzecich z Wychowawcą i Dyrektorem Liceum. Absolwenci, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, zostali nagrodzeni świadectwem z wyróżnieniem, nagrodami książkowymi i dyplomami. Dyrektor Liceum oraz Wychowawcy klas nagrodzili również wszystkich Uczniów, którzy w ciągu trzech lat nauki osiągali sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, wyróżniali się pracą w Samorządzie Uczniowskim oraz aktywnie angażowali się w działalność na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego zakończyło się pamiątkowym zdjęciem

Tegorocznym Maturzystom życzymy bardzo dobrych i dobrych wyników na egzaminie maturalnym oraz przyjęcia na wymarzone uczelnie.

IMG 20210430 111448

IMG 20210430 102153

IMG 20210430 101632

Nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji społeczno – edukacyjnej „Żonkile”, której inicjatorem było Muzeum Historii Polskich Żydów Polin. Na lekcjach języka polskiego i historii o dramatycznej walce Żydów opowiadali Magdalena Mroczkowska i Tomasz Borkowski. Celem przedsięwzięcia było zapoznanie uczniów z wydarzeniami, które miały miejsce 19 kwietnia 1943 roku. Oprócz wykładów, uczniowie obejrzeli film „Muranów – dzielnica północna”, a także „Nie było żadnej nadziei”. Dowiedzieli się, jak heroiczne działania podjęli mieszkańcy getta i o co tak naprawdę walczyli, bo przecież nie o zwycięstwo…

Uczniom zostały przybliżone losy mieszkańców Łęczycy. Poznali historię prześladowań Żydów czyli funkcjonowanie getta na ul. Żydowskiej, Jadwigi Grodzkiej, Kowalskiej i Poznańskiej. Usłyszeli o spaleniu i rozebraniu synagogi znajdującej się przy dzisiejszych Al. Jana Pawła II, zniszczeniu cmentarza żydowskiego oraz budowie drogi omijającej centrum miasta (dzisiejszy odcinek ul. Henryka Sienkiewicza aż po skrzyżowanie przy stacji benzynowej Orlen do budowanego obecnie ronda przy wyjeździe w kierunku Topoli Królewskiej). Tą drogą przewożono Żydów z łódzkiego getta do obozu w Chełmnie nad Nerem, a stamtąd do Lasu Rzuchowskiego.

Jak pisał Czesław Miłosz …

Morał ktoś może wyczyta,
Że lud warszawski czy rzymski
Handluje, bawi się, kocha
Mijając męczeńskie stosy.
Inny ktoś morał wyczyta
O rzeczy ludzkich mijaniu,
O zapomnieniu, co rośnie,
Nim jeszcze płomień przygasnął.

Dlatego bądźmy wrażliwi na cierpienie innych. Historia uczy nas wielu rzeczy, a na pewno poszanowania przeszłości. Pamiętajmy!

Podkategorie