Z dumą informujemy, że uczennica klasy III c Naszego Liceum, Ewelina Biniewicz, zakwalifikowała się do finału XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, podczas którego wywalczyła tytuł Finalisty. Zakończone sukcesem zmagania w kolejnych etapach Olimpiady – szkolnym, okręgowym, centralnym, są świadectwem rozległej wiedzy polonistycznej Eweliny. Wiedza i umiejętności wymagane od uczestników zawodów III stopnia wykraczają poza podstawę programową szkoły średniej. Ewelina musiała wykazać się znajomością biografii pisarzy i utworów literackich, kontekstów historycznoliterackich, wiedzą językoznawczą oraz umiejętnością dokonania analizy i interpretacji utworów poetyckich i prozatorskich. Tytuł Finalisty Olimpiady zwalnia uczennicę
z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz gwarantuje wynik 100% na świadectwie dojrzałości. Do Olimpiady uczennicę przygotowała p. Jolanta Śmiechowicz.

Screenshot 20190407 130400