I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy

proponuje na rok szkolny 2019/2020 następujące oddziały:

1

2

*   kontynuacja obowiązkowego języka z gimnazjum lub szkoły podstawowej

**  drugi język obcy spośród podanych proponuje szkoła

HARMONOGRAM REKRUTACJI

3

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

4

Zarządznie Łódzkiego Kuratora Oświaty