Pracownicy administracji:
 1. Knasiakowska Stanisława 1945-1970
 2. Kawczyńska Helena 1959-1976
 3. Bogusz Irena 1970-1972
 4. Nowakowska Jadwiga 1972-1975
 5. Panek Henryka 1976-2006
 6. Grzelak Aleksandra 1980-2000
 7. Panek Andrzej 1993-2014
 8. Dobiecka Danuta 1996-1997
 9. Dobiecka Anna 1999
 10. Panek-Lisiecka Paulina 2000-2005
 11. Marchewa Aleksandra 2003-2004
 12. Sroczyńska Magdalena 2005-...
 13. Dublak Izabela 2007-2008
 14. Tomaszewska Izabela 2008-2017
 15. Dębska Katarzyna 2013-...
 16. Kamila Olczak 2017-2018
 17. Justyna Martofel 2018-...

 

Stanisława Knasiakowska (1910-1992), była pierwszą sekretarką reaktywowanego po II wojnie światowej Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum. W dokumentacji szkoły zachowała się o Niej opinia dyrektora Józefa Sobczaka z dnia 20 czerwca 1968 r. o następującej treści: „... Należy do pracowników zdyscyplinowanych, bardzo uczciwych i zdolnych. Jako sekretarka, a następnie jako księgowa szkoły, wywiązywała się zawsze ze swych obowiązków wzorowo. Pracując przez 23 lata zżyła się bardzo ze szkołą, ze swą pracą i obowiązkami, nie szczędząc czasu i sił dla dobra młodzieży i szkoły”.
Józef Sobczak

 

Woźni i inni pracownicy obsługi:
 1. Aleksandrowicz-Dublak Alicja 1989-2013
 2. Andrysiak Józef 1973-1974
 3. Balcerzak Edward 1982-1983
 4. Balcerzak Kazimierz 1982-1983
 5. Bartczak Halina 1977-1983
 6. Bielecka Iwona 1977
 7. Borowski Jan 1973-1982
 8. Dąbrowski Bernard 1993-1994
 9. Dębska Maria 1984-1985
 10. Dębska Marianna 1996-2001
 11. Domagała Antoni 1961-1970
 12. Durys Marzena 1989-...
 13. Florczak Jan 1989-1996
 14. Grabarczyk Kazimierz 1970
 15. Grzybowski Aleksander 1986-1987
 16. Jajszczak Edmund 1979-1981
 17. Jajszczak Henryk 1981-1982
 18. Jaszczak Mirosław 1977-1979
 19. Jóźwiak Marta 1996-2004
 20. Kaczmarek Andrzej 1981-1988
 21. Kaczmarek Halina 1976
 22. Kaczmarek Józefa 1986-1991
 23. Kałucki Kazimierz 1975-1977
 24. Kamiński Stanisław 1992-1993
 25. Kaźmierczak Ryszard 2003-...
 26. Kępińska Helena 1960-1961
 27. Knapik Józef 1983-1988
 28. Koliński Stanisław 1928-1939, 1945-1970
 29. Kowalczyk Marianna 1972-1992
 30. Kozłowski Jan 1972-1973
 31. Krysiak Mieczysław 1983
 32. Kubiak Stanisław 1972-1973
 33. Łuczak Renata 1988-1989
 34. Łuczyńska Urszula 1996-1997
 35. Machańska Barbara 1988-1994
 36. Marciniak Feliks 1970-1972
 37. Marosz Józef 1972
 38. Michalak Kazimiera 1967-1987
 39. Mirys Bronisława 1967-1984
 40. Miterka Zygmunt 1975-1989
 41. Myszka Andrzej 2012-...
 42. Olczak Marianna 1989-2013
 43. Olczak Włodzimierz 1994-1998
 44. Olczyk Krystyna 1994-2004
 45. Pachlińska Zofia 1989-1993
 46. Pacholska Kazimiera 1987-1989
 47. Pacholska Renata 2003-...
 48. Pacholska Władysława 1970-1977
 49. Pacholski Grzegorz 2019-...
 50. Pecyna Waleria 1966-1971
 51. Pecyna Władysław 1966-1973
 52. Przybylak Jarosław 1993-1995
 53. Przybylski Stanisław 1996
 54. Socha Wiesław 2008
 55. Rosiak Andrzej 1989-1992
 56. Stańczyk Teresa 1986
 57. Stasiak Genowefa 1989-1996
 58. Szymczak Władysław 1975-1977
 59. Tomes Agnieszka 2001-...
 60. Twardowski Jan 1971-1972
 61. Urbaniak Jadwiga 1989
 62. Warych Józef 1974-1975
 63. Wiktorowski Marian 1988
 64. Witkowska Maria 1984
 65. Witkowska Stanisława 1994-2018
 66. Wojciechowska Wiesława 1991-1995
 67. Wojtczak Lucyna 1983
 68. Wroniecki Antoni 1976-1980
 69. Wróbel Elżbieta 1985
 70. Wysocka Halina 2014-2016
 71. Zabłocka Alicja 1977-1991
 72. Zaremba Marianna 1994-1995
 73. Zasada Bronisław 1992-2003
 74. Zawadzki Zdzisław 1971-1972
 75. Zuchniewicz Halina 2004

 

Po wojnie stopniowo zmieniał się model i charakter pracy woźnego. Funkcję tę w większości sprawują obecnie kobiety. Zanikł też ubiór woźnego – mundur, który czynił go widocznym w szkole. Woźnym szkoła zawdzięcza ład i porządek. Oni dbają o spokój i bezpieczeństwo uczniów, obsługują wszelkie szkolne uroczystości i imprezy. Dobry woźny, obok nauczyciela, spełnia rolę wychowawcy młodzieży.
Tak wspominają przedwojennego i pierwszego powojennego woźnego absolwenci liceum:
„Stanisław Koliński (1904-1984), woźny, „Kolińsiu”, doskonały gospodarz, mieszkający w gmachu szkolnym. Dzielnie pomagał dyrektorowi („Ja i pan dyrektor postanowiliśmy”).W czasie klasówek z matematyki i języka polskiego, poproszony, przedłużał czas lekcji o 1-2 minuty”.
TadeuszGałamon
(matura 1948)

 

„Mieliśmy szczęście spotkać i poznać jeszcze przedwojennego woźnego, Pana Kolińskiego. Sympatyczna i budząca powszechny szacunek postać starszego Pana w nieodłącznym, czarnym mundurze ze srebrnymi guzikami była jakby reliktem minionej epoki”.
Janusz Zimny
(matura 1971)