W latach 1955-1983 liceum prowadziło internat dla młodzieży szkolnej.
 

Kierownicy internatu:
1. Sobczyński Henryk 1955-1969
2. p.o. Kokociński Stefan 1969-1970
3. Maciuszonek Czesław 1970-1971
4. Zazuniuk Andrzej 1971-1972
5. Hlebowicz Eugeniusz 1972-1983

Wychowawcy etatowi:
1. Kwiatkowska Irena 1.04.1972-31.10.1972
2. Pysera Barbara 1974-1978
3. Gajdowicz Maria (Kolasa) 1975-1983

Wychowawcy w niepełnym wymiarze godzin:
1. Borucka Anna
2. Estal Czesław
3. Kaczyński Henryk
4. Kolis Teresa
5. Kokociński Stefan
6. Kozłowski Jerzy
7. Król Andrzej
8. Marciniak-Odważna Stanisława
9. Nawrotek Krystyna
10. Paszkiewicz Teresa
11. Romanowicz Krystyna
12. Sęczkowska Maria
13. Sobczyńska Maria
14. Stańczyk Halina
15. Stokwiszewska Stefania
16. Szumińska Stanisława
17. Tarnowska Irena
18. Żegocka Ewa

Intendenci:
1. Estal Helena
2. Galant Helena

Obok kadry nauczycielskiej ważną rolę w szkole pełni personel pomocniczy. Są to: lekarze, pielęgniarki, pracownicy administracji i obsługi.