UWAGA!

     Rusza nowe koło sportowe – tenis ziemny.

Zapraszam na zajęcia w czwartki o godz. 15.30.

Krzysztof Kozański

tenis

 

Poniedziałek godz. 15.00 – 16.00 fitness
Czwartek godz. 14.15 – 15.30 siatkówka
  godz. 15.30 – 16.30 tenis

 

Uwaga! W godzinach zajęć można korzystać z siłowni i salki fitness

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO 2015 / 2016
odbędzie się w dniu
1 września 2015 r. (wtorek) o godz. 10.00
w sali gimnastycznej.

Przypominam, że na mocy § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 4 Rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, dyrektor szkoły biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustalił w roku szkolnym 2014/2015 następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla klas I i II :


4 maja 2015 r.(poniedziałek)

5 maja 2015 r.(wtorek)

6 maja 2015 r.(środa)

7 maja 2015 r.(czwartek)

8 maja 2015 r.(piątek)

11 maja 2015 r.(poniedziałek)

12 maja 2015 r.(wtorek)

W wyżej wymienionych dniach odbywają się egzaminy maturalne.


W w/w dniach istnieje możliwość udziału uczniów klas I i II w zajęciach wychowawczo- opiekuńczych organizowanych przez szkołę w miarę potrzeb. Chęć udziału w takich zajęciach należy zgłosić do sekretariatu szkoły w terminie do 30 kwietnia 2015 r.

Dniem wolnym będzie również:

5 czerwca 2015 r. (piątek po Bożym Ciele)) - zajęcia przypadające w tym dniu zostaną odpracowane 23 maja 2015 r.(sobota).

 

W okresie wakacji szkoła organizuje zajęcia przygotowujące do egzaminu poprawkowego z matematyki.

Zajęcia odbywać się będą w następujących terminach:

06 – 17 lipca 2015 r. oraz 10 – 21 sierpnia 2015 r.

poniedziałek 9.00 – 11.00

środa 9.00 – 11.00

piątek 9.00 – 11.00

ZAPRASZAMY

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
ANIMATOR SPORTU BOISKA „ ORLIK 2012" PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W ŁĘCZYCY

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko animatora sportu boiska „Orlik 2012" przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy zostały wybrane następujące osoby:

  • Pan Tomasz Kieterling
  • Pan Jerzy Banasik

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Panowie Tomasz Kieterling i Jerzy Banasik w pełni spełniają wymagania dotyczące kwalifikacji potrzebnych do pracy jako animatorzy sportu. Posiadają predyspozycje do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą oraz z dorosłymi. Jednocześnie wykazali się szeroką wiedzą na temat zakresu obowiązków i odpowiedzialności na tym stanowisku. Kandydaci przedstawili zgodne z wizją Starostwa Powiatowego w Łęczycy oraz I LO propozycję koncepcji funkcjonowania obiektu sportowego.