W dniu 3 kwietnia 2013 r. (środa)
w godz. 17.00
odbędą się
ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS III.

KONSULTACJE DLA RODZICÓW
wszystkich uczniów odbędą się
w godz. 16.00 - 17.00.
W każdą pierwszą środę miesiąca

w godz. 15.00 – 16.00

odbywają się

konsultacje pedagogiczne dla rodziców.