Drukuj

Przypominam, że na mocy § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 4 Rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, dyrektor szkoły biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustalił w roku szkolnym 2014/2015 następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla klas I i II :


4 maja 2015 r.(poniedziałek)

5 maja 2015 r.(wtorek)

6 maja 2015 r.(środa)

7 maja 2015 r.(czwartek)

8 maja 2015 r.(piątek)

11 maja 2015 r.(poniedziałek)

12 maja 2015 r.(wtorek)

W wyżej wymienionych dniach odbywają się egzaminy maturalne.


W w/w dniach istnieje możliwość udziału uczniów klas I i II w zajęciach wychowawczo- opiekuńczych organizowanych przez szkołę w miarę potrzeb. Chęć udziału w takich zajęciach należy zgłosić do sekretariatu szkoły w terminie do 30 kwietnia 2015 r.

Dniem wolnym będzie również:

5 czerwca 2015 r. (piątek po Bożym Ciele)) - zajęcia przypadające w tym dniu zostaną odpracowane 23 maja 2015 r.(sobota).

 

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisanie na Twoim komputerze, zablokuj te pliki w ustawieniach swojej przeglądarki lub opuść stronę. Dodatkowa nformacja na stronie wikipedia.org.

  Akceptyjesz pliki Cookie?