Konsultacje indywidualne

w roku szkolnym 2014 / 2015

Zebranie rodziców uczniów klas III

26 listopada 2014 r. (środa, godz. 16.30)

 

3 grudnia 2014 r.      (środa, godz. 16.30)

Zebranie rodziców uczniów klas I i II( propozycje ocen śródrocznych i zachowania), kl. III (podsumowanie wyników za I okres)

7 stycznia 2015 r.     (środa, godz.16.30)

Zebranie rodziców uczniów klas I i II (podsumowanie wyników za I okres)

4 marca  2015 r.        (środa, godz.16.30)

Zebranie rodziców uczniów klas III  (propozycje ocen rocznych i zachowania)

1  kwietnia 2015 r.   (środa, godz.16.30)

 

4 maja 2015 r. (środa, godz. 16.30)

Zebranie rodziców uczniów klas I i II (propozycje ocen rocznych i zachowania)

3 czerwca 2015 r. (środa, godz.16.30)

 

 

Ogłoszenie dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy

z dnia 18 września 2013 r.

Na mocy §5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 2003 r. Nr 104, poz. 965Nr 141, poz. 1362, z 2004 r. Nr 164, poz. 1716, z 2005 r. Nr 142, poz. 1191, z 2006 r. Nr 36, poz. 250, Nr 86, poz. 595Nr 141, poz. 999, z 2010 r. Nr 2, poz. 4Nr 186, poz. 1245 oraz z 2011 r. Nr 296, poz. 1754 ze zmianami) dyrektor szkoły wyznaczył następujące dni wolne:

- Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ze względu na egzamin maturalny:

  Dzień wolny od zajęć Dzień tygodnia
1 5 maja 2014 poniedziałek
2 6 maja 2014 wtorek
3 7 maja 2014 środa
4 8 maja 2014 czwartek
5 9 maja 2014 piątek
6 12 maja 2014 poniedziałek
7 13 maja 2014 wtorek
8 14 maja 2014 środa

W dniach, o których mowa powyżej szkoła zorganizuje dla chętnych  uczniów   zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Chęć uczestniczenia w zajęciach należy zgłosić do sekretariatu szkoły w terminie do 25 kwietnia 2014 r.

- Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

  Dzień wolny od zajęć Termin realizacji zajęć
1 31 października 2013 r.
(czwartek)
12 października 2013 r.
(sobota)
2 2 maja 2014 r.
(piątek)
24 maja 2014 r.
(sobota)
3 20 czerwca 2014 r.
(piątek)
14 czerwca 2014 r.
(sobota)