Rozpoczynamy rok szkolny 2016/2017

1 września uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2016/2017. W szczególny sposób przywitaliśmy naszych pierwszoklasistów. Pani Dyrektor Joanna Wdowiak przywitała społeczność szkolną, a pierwszoklasistom życzyła szybkiej adaptacji w murach I LO, w której pomogą koleżanki
i koledzy ze starszych klas. Wystąpienie zakończone zostało życzeniami wytrwałej i sumiennej pracy, słowami zachęty do  podejmowania nowych wyzwań i poszukiwania inspiracji. Prowadzący uroczystość – Anna Wasiak i Michał Bończak – odczytali także list Rzecznika Praw Dziecka oraz Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Kultury Fizycznej oraz Promocji Powiatu Łęczyckiego – Pani Krystyny Grabowskiej.

 

Powodzenia i sukcesów w nowym roku szkolnym
życzy Samorząd Uczniowski

 

ROK SZKOLNY 2015/2016


Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego
 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

mgr Marek Gabryelski
mgr Barbara Matczak-Tomes
mgr Małgorzata Odważny

 

W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

Imię i nazwisko Klasa Funkcja

Michał Bończak

II b

przewodniczący

Anna Wasiak

II c

zastępca przewodniczącego

Klaudia Łukomska

I a

protokolant

Krystian Kaźmierczak

I b

skarbnik

Karina Maciaszek

I c

fotograf

Julia Raj

I a

sekcja artystyczna

Michał Kupis

I b

sekcja artystyczna

Julia Pawłowska

II b

sekcja artystyczna


Młodzieżowy Rzecznik Praw Ucznia

Krystian Kaźmierczak


Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w Radzie Liceum


Paweł Kwiatkowski II a