1. Balcerzak Janusz
2. Bednarek Adam
3. Bednawska Anna
4. Chmielecka Hanna
5. Cichecki Mieczysław
6. Czpliński Andrzej
7. Frankowski Mieczysław
8. Góra Grażyna
9. Iwański Tadeusz
10. Jankowska Zofia

11. Jesionowska Alina
12. Jeziorska Maria
13. Karlikowski Witold
14. Klimczak Jan
15. Kośmider Winilda
16. Kowalska Józefa
17. Krasecka Maria
18. Krzyżaniak Ignacy
19. Lepieszko Wiktor
20. Lewandowski Jerzy
21. Lityńska Krystyna
22. Łukawiecka Krystyna
23. Majewski Zdzisław
24. Malinowski Wacław
25. Michałkiewicz Henryk
26. Mirowska Krystyna
27. Najdecki Stefan
28. Niekrasz Anna
29. Nowicka Laura
30. Nowakowski Jerzy
31. Oprowska Stanisława
32. Pałczyńska Anna
33. Pawlikowski Janusz
34. Poleszczuk Romuald
35. Politowicz Stanisława
36. Słupczyńska Hanna
37. Sujczyński Zbigniew
38. Szalastówna Anna
39. Szczepańska Jadwiga
40. Szczygielski Lech
41. Szyda Jerzy
42. Szypowski Michał
43. Trzepiński Włodzimierz
44. Wardęska Maria
45. Witczak Franciszek
46. Zduńczyk Mieczysław