ABSOLWENCI
Zasadniczej Szkoły Rolniczej
filii Zespołu Szkół Rolniczych w Mieczysławowie,
a następnie Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku


Filia zlikwidowana.
Kontakt:
Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Mieczysławowie
tel.: 24 254 20 85
lub
Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku
tel.: 24 389 41 00

 
ABSOLWENCI
Wieczorowego Średniego Studium Zawodowego
dla Pracujących

oraz
Wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych


Szkoła przeniesiona do
Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy Kontakt:
24 388 36 10
ABSOLWENCI
Liceum Ogólnokształcącego im. Mariana Buczka
oraz
Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego

Zgodnie § 22 ust. 1 z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624) w przypadku utraty oryginału świadectwa uczeń lub absolwent może wystąpić do szkoły, która wydała ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.

WNIOSEK

Zgodnie § 26 ust. 3 za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu w wysokości 26,00 zł.
Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach filia w Łęczycy
14 9263 0000 0671 5463 2061 0003

z dopiskiem:
I LO - opłata za duplikat świadectwaInformujemy, iż od roku 2005 (nowa matura)
szkoła nie wydaje świadectw dojrzałości.
W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa dojrzałości
wydanego po roku 2005 należy wystąpić z pisemnym wnioskiem
o wydanie duplikatu tego dokumentu do
OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁODZI

Kontakt:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
94-203 Łódź
ul. Praussa 4

sekretariat:
fax: (042) 634-91-54
telefony: (42) 634-91-33, (42) 664-80-50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.