Dyrektor Szkoły
Grzegorz Wasiaj, j. polski (od 2019)
Wicedyrektor Szkoły
Śmiechowicz Jolanta, j. rosyjski, j. polski, wiedza o kulturze (od 2001)

 1. Banasiak Dariusz - religia
 2. Banasik Wioletta - nauczyciel wspomagający
 3. Barański Jacek – wychowanie fizyczne
 4. Cybulski Łukasz - mechatronika
 5. Doliński Andrzej - historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
 6. Gabryelski Marek- j. angielski, wiedza o społeczeństwie
 7. Janicka Magdalena- fizyka
 8. Józwiak - Szyszka Dorota- biologia, nauczyciel bibliotekarz
 9. Kaźmierczak Magdalena - wychowanie fizyczne
 10. Kuleczka Emila - matematyka
 11. Kwiatkowski Krzysztof - historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, geografia
 12. Mroczkowska Magdalena -  nauczyciel języka polskiego, wiedzy o kulturze 
 13. Nonas Małgorzata - język polski, wiedza o kulturze
 14. Odważny Małgorzata- język angielski
 15. Olczak Kamila - nauczyciel języka niemieckiego
 16. Panek - Lisiecka Paulina – informatyka, nauczyciel bibliotekarz
 17. Rubiak Violetta - język angielski
 18. Sobczak Marzena - chemia, podstawy przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa 
 19. Wasiak Aleksandra - informatyka
 20. Joanna Wdowiak - matematyka
 21. Ziarkowska Agnieszka – biologia, wdż