Dyrektor Szkoły
Wdowiak Joanna, matematyka (od 1992) 
Wicedyrektor Szkoły
Śmiechowicz Jolanta, j. rosyjski, j. polski, wiedza o kulturze (od 2001)

 1. Banasiak Dariusz - religia
 2. Barański Jacek – wychowanie fizyczne
 3. Cybulski Łukasz - mechatronika
 4. Doliński Andrzej - historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
 5. Gabryelski Marek- j. angielski, wiedza o społeczeństwie
 6. Janicka Magdalena- fizyka
 7. Józwiak - Szyszka Dorota- biologia, nauczyciel bibliotekarz
 8. Kaźmierczak Magdalena - wychowanie fizyczne
 9. Kuleczka Emila - matematyka
 10. Kwiatkowski Krzysztof - historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, geografia
 11. Mroczkowski Janusz - język niemiecki
 12. Nonas Małgorzata - język polski, wiedza o kulturze
 13. Odważny Małgorzata- język angielski
 14. Panek - Lisiecka Paulina – informatyka, nauczyciel bibliotekarz
 15. Piotrowska - Miotk Maria - podstawy przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa
 16. Rubiak Violetta - język angielski
 17. Sobczak Marzena - chemia, podstawy przedsiębiorczości
 18. Wasiak Aleksandra - informatyka
 19. Wasiak Grzegorz - język polski, warsztaty dziennikarskie
 20. Ziarkowska Agnieszka – biologia, wdż