Dyrektor Szkoły
Grzegorz Wasiak, j. polski (od 2019)
Wicedyrektor Szkoły
Śmiechowicz Jolanta, j. rosyjski, j. polski, wiedza o kulturze (od 2001)

 1. Banasiak Dariusz - religia
 2. Banasik Wioletta - nauczyciel wspomagający
 3. Borkowski Tomasz – historia, historia i społeczeństwo
 4. Cybulski Łukasz - mechatronika
 5. Doliński Andrzej - historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
 6. Gabryelski Marek- j. angielski, wiedza o społeczeństwie
 7. Gnatowska Sylwia – fizyka
 8. Józwiak - Szyszka Dorota- biologia, nauczyciel bibliotekarz
 9. Kamińska Beata - fizyka
 10. Kaźmierczak Magdalena - wychowanie fizyczne
 11. Kucner Marta – psycholog
 12. Kuleczka Emila - matematyka
 13. Kwiatkowski Krzysztof - historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, geografia
 14. Lubowiecki Marcin – wychowanie fizyczne
 15. Mroczkowska Magdalena -  język polski
 16. Nonas Małgorzata - język polski, wiedza o kulturze
 17. Odważny Małgorzata- język angielski
 18. Olczak Kamila - nauczyciel języka niemieckiego
 19. Olczak Maria – matematyka
 20. Panek - Lisiecka Paulina – informatyka, nauczyciel bibliotekarz
 21. Rubiak Violetta - język angielski
 22. Sobczak Marzena - chemia, podstawy przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa 
 23. Tober Marcin - muzyka
 24. Wdowiak Joanna – matematyka
 25. Ziarkowska Agnieszka – biologia, wdż