Szkoła i nasi nauczyciele... Jakże często każdy z nas wspomina swoją szkołę, bo wszyscy pozostawiliśmy w niej cząstkę swojego życia. Wzmianka o szkole budzi refleksje o naszych nauczycielach, koleżankach i kolegach oraz szczególnych, najlepiej zapamiętanych wydarzeniach. O drodze życiowej każdego z nas, o tym, jakimi staliśmy się ludźmi, obywatelami, Polakami zadecydowali w poważnym stopniu nasi nauczyciele. Dlatego wspominamy ich z sympatią, a często ze wzruszeniem. Jednak po latach wiele wspomnień szkolnych, a także wiele osób z Grona Pedagogicznego, zaciera się w pamięci uczniów. Stąd zrozumiałe jest, że po niektórych zostały tylko drobne wspomnienia.

Motto:
„Minuta ciszy po umarłych
Czasem do późnej nocy trwa”.
Wisława Szymborska