wfosherb leczyca

          Powiat Łęczycki otrzymał dofinansowanie dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia", organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Na realizację zadania pod nazwą

„Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej wraz z zapleczem
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy"

przyznano dotację w wysokości 38 938,00 zł. Koszt całkowity zadania 41 388,00 zł.

W ramach projektu utworzona została pracownia ekologiczno – przyrodnicza wraz z zapleczem, wyposażona w nowoczesne meble, pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją przyrodniczą/biologiczną/ekologiczną, sprzęt komputerowy i fotograficzny.

Dzięki dobrze wyposażonej pracowni młodzież w ciekawy sposób poszerzy wiadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Termin zakończenia realizacji zadania ustala się do dnia 31 października 2014 r.