W związku z decyzją Pana Premiera Mateusza Morawieckiego o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach zajęcia wyrównawcze i rozwijające kompetencje kluczowe zostają zawieszone w I Liceum Ogólnokształcącym od dnia 12.03.2020 do 25.03.2020 r. O przywróceniu zajęć uczniowie zostaną powiadomieni poprzez dziennik elektroniczny I LO.