26 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00 uczniowie klas trzecich odebrali świadectwa ukończenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy. Absolwenci rocznika 2000 pożegnali się z nauczycielami, młodszymi koleżankami i kolegami. Pani Dyrektor Joanna Wdowiak wraz z nauczycielami wręczyła absolwentom świadectwa z wyróżnieniem, nagrody i dyplomy  za osiągnięcia uczniów w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych oraz za pracę na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Uczniowie otrzymali również nagrody za pracę w Samorządzie Uczniowskim oraz za działalność społeczną w ramach wolontariatu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele rodziców absolwentów, którym dyrekcja i rada pedagogiczna podziękowała  za zaangażowanie w realizację zadań wychowawczych i opiekuńczych I LO.

Absolwentom życzymy bardzo dobrych i dobrych wyników na egzaminie maturalnym oraz przyjęcia na wymarzone uczelnie.

POWODZENIA!

zakonczenie 19